Author Archives: angluABC.lt

ELEMENTARY – TURINTIEMS PAGRINDUS – PAMOKA E20

♦ Esamasis atliktinis laikas. The Present Perfect Tense. ♦ Sakinio struktūros praktika. Practice of the sentence structure. ♦ Trečiosios veiksmažodžių formos praktika. Practice of the III form of the verb. ♦ Idioma. Idiom. Šią pamoką pradėsime nuo vienos labai svarbios … Continue reading

Posted in angluABC.lt pamokos internete | Komentarai įrašui ELEMENTARY – TURINTIEMS PAGRINDUS – PAMOKA E20 yra išjungti

ELEMENTARY – TURINTIEMS PAGRINDUS – PAMOKA E19

♦ Esamasis atliktinis laikas. The Present Perfect Tense. ♦  Ar ne? klausimai. Tag questions. ♦ Trečiosios veiksmažodžių formos praktika. Practice of the III form of the verb. ♦ Idioma. Idiom. Tęskime pažintį su Present Perfect laiku ir pakartokime, ką jau išmokome. … Continue reading

Posted in angluABC.lt pamokos internete | Komentarai įrašui ELEMENTARY – TURINTIEMS PAGRINDUS – PAMOKA E19 yra išjungti

ELEMENTARY – TURINTIEMS PAGRINDUS – PAMOKA E18

♦ Esamasis atliktinis laikas. The Present Perfect Tense. ♦ Frazių praktika. Phrase practice. ♦ Trečiosios veiksmažodžių formos praktika. Practice of the III form of the verb. ♦ Idioma. Idiom. Štai ir atėjo laikas susipažinti su dar vienu – esamuoju atliktiniu … Continue reading

Posted in angluABC.lt pamokos internete | Komentarai įrašui ELEMENTARY – TURINTIEMS PAGRINDUS – PAMOKA E18 yra išjungti

ELEMENTARY – TURINTIEMS PAGRINDUS – PAMOKA E17

♦ Neveikiamoji rūšis. Tęstiniai laikai. The Passive Voice. Continuous Tenses. ♦ Used to vartojimas sakinyje. Used to in the sentence. ♦ Prielinksniai. Frazių praktika. Prepositions. Phrase practice. ♦ Trečiosios veiksmažodžių formos praktika. Practice of the III form of the verb. … Continue reading

Posted in angluABC.lt pamokos internete | Komentarai įrašui ELEMENTARY – TURINTIEMS PAGRINDUS – PAMOKA E17 yra išjungti

ELEMENTARY – TURINTIEMS PAGRINDUS – PAMOKA E16

♦ Būsimasis tęstinis laikas. The Future Continuous Tense. ♦ Neveikiamoji rūšis. The Passive Voice. ♦ Prielinksniai. Frazių praktika. Prepositions. Phrase practice. ♦ Trečiosios veiksmažodžių formos praktika. Practice of the III form of the verb. ♦ Idioma. Idiom. Šiame pamokų penketuke … Continue reading

Posted in angluABC.lt pamokos internete | Komentarai įrašui ELEMENTARY – TURINTIEMS PAGRINDUS – PAMOKA E16 yra išjungti

ELEMENTARY – TURINTIEMS PAGRINDUS – PAMOKA E15

♦ Būtasis tęstinis laikas. Tęsinys. Praktika. The Past Continuous Tense (continuing and practicing). ♦ Žodžių junginys either or/ neither nor – arba tai arba kita. Either or/ neither nor. ♦ Švietimo sistema. Education system. ♦ Idioma. Idiom. Pradėkime pamoką nuo pamokos … Continue reading

Posted in angluABC.lt pamokos internete | Komentarai įrašui ELEMENTARY – TURINTIEMS PAGRINDUS – PAMOKA E15 yra išjungti

ELEMENTARY – TURINTIEMS PAGRINDUS – PAMOKA E14

♦ Antrasis sąlygos sakinys. Praktika. The Second Conditional. Practice. ♦ Būtasis tęstinis laikas. The Past Continuous Tense. ♦ Įvardžiai myself, yourself, themselves ir kiti. Frazė each other – vienas kitą. Reflective pronouns  myself, yourself, themselves. A phrase  each other. ♦ … Continue reading

Posted in angluABC.lt pamokos internete | Komentarai įrašui ELEMENTARY – TURINTIEMS PAGRINDUS – PAMOKA E14 yra išjungti

ELEMENTARY – TURINTIEMS PAGRINDUS – PAMOKA E13

♦ Veiksmažodžio to be vartojimas būtajame laike (kartojimas). The Past Simple of the verb to be (revision). ♦ Antrasis sąlygos sakinys.The Second Conditional. ♦ Pamokos tema – Atostogos. The topic of the lesson – Holiday. ♦ Idioma. Idiom. Ką gi, … Continue reading

Posted in angluABC.lt pamokos internete | Komentarai įrašui ELEMENTARY – TURINTIEMS PAGRINDUS – PAMOKA E13 yra išjungti

ELEMENTARY – TURINTIEMS PAGRINDUS – PAMOKA E12

♦ Modaliniai veiksmažodžiai must ir have to. English modal verbs must and have to. ♦ The Past Simple laiko kartojimas, vartojimo taisyklės. Revision of the Past Simple tense. Rules of usage. ♦ Žodynas ir frazės valgio gaminimo tema. Gaminame cepelinus. … Continue reading

Posted in angluABC.lt pamokos internete | Komentarai įrašui ELEMENTARY – TURINTIEMS PAGRINDUS – PAMOKA E12 yra išjungti

ELEMENTARY – TURINTIEMS PAGRINDUS – PAMOKA E11

♦ Modaliniai veiksmažodžiai can could, may might. English modal verbs. ♦ The Past Simple laiko kartojimas, vartojimo taisyklės. Revision of the Past Simple tense. Rules of use. ♦ Krypties nusakymo frazės. Giving directions. Phrases. ♦ Idioma. Idiom. Štai atėjo laikas, … Continue reading

Posted in angluABC.lt pamokos internete | Komentarai įrašui ELEMENTARY – TURINTIEMS PAGRINDUS – PAMOKA E11 yra išjungti