INTRODUCTION. LESSON i1 – ĮVADAS. PAMOKA i1

i – tai įvadinės pamokos, skirtos tiek suaugusiems tiek vaikams, nesimokiusiems anglų kalbos. Šių pamokų tikslas – supažindinti Jus su svarbiausiais anglų kalbos žodžiais, jų tarimu, paprasčiausiais sakiniais. Sakinių sudarymo taisyklės, fonetinis garsų tarimas ir žymėjimas, detalus gramatikos aiškinimas, žodžių vertimai yra pateikiami Pradinio lygio (Beginner) pamokose.

The first words. Pirmieji žodžiai.

a dog


 


a cat

a book


 


a cow

an orange


 


an egg

a pencil


 


a cup

a pen


 


a bag

Comments are closed.