I – ĮVADINĖS PAMOKOS

Pamokos pradedantiems
Pamokos pažengusiems
Žodyno praktikos pratimai
Žinių patikrinimo testai

 

I1

 

The first words – Pirmieji žodžiai

 

I2

 

Sentences with ‘It is…’ – Sakiniai su ‘Tai yra…’

 

I3

 

Sentences with ‘This is…’. Sakiniai su ‘Tai yra…’. Tęsinys.

 

I4

 

Parts of the body. Kūno dalys.

 

I5

 

‘This’ and ‘That’ ‘Šis, ši’ ir ‘Tas, ta’

 

I6

 

Things and Animals. Daiktai ir gyvūnai.

 

I7

 

Questions and Answers. Klausimai ir atsakymai.

 

I8

 

Masculine and Feminine. Vyriškoji ir moteriškoji giminės.

 

I9

 

The First, The Second and The Third Person.
Pirmasis, antrasis ir trečiasis asmenys.

 

I10

 

Things and Animals. Daiktai ir gyvūnai.

 

I11

 

‘On’ and ‘In’. ‘Ant’ ir ‘viduje’.

 

I12

 

Where? – Kur?

 

I13

 

Colours. Spalvos.

 

I14

 

Things we use. Daiktai, kuriuos mes naudojame.

 

I15

 

Have. Turėti.

 

I16

 

Actions. Veiksmai.

 

I17

 

Singular, Plural. Vienaskaita, daugiskaita.

 

I18

 

Žodžių pratimas

Pamokos pradedantiems
Pamokos pažengusiems
Žodyno praktikos pratimai
Žinių patikrinimo testai

Comments are closed.