i – ĮVADINĖS PAMOKOS

B PAMOKOS – PRADEDANTIEMS

E PAMOKOS – PAŽENGUSIEMS

Ž – ŽODYNO PRAKTIKOS PRATIMAI

 

 

The first words – Pirmieji žodžiai

 

 

Sentences with ‘It is…’ – Sakiniai su ‘Tai yra…’

 

 

Sentences with ‘This is…’. Sakiniai su ‘Tai yra…’. Tęsinys.

 

 

Parts of the body. Kūno dalys.

 

 

‘This’ and ‘That’ ‘Šis, ši’ ir ‘Tas, ta’

 

 

Things and Animals. Daiktai ir gyvūnai.

 

 

Questions and Answers. Klausimai ir atsakymai.

 

 

Masculine and Feminine. Vyriškoji ir moteriškoji giminės.

 

 

The First, The Second and The Third Person.
Pirmasis, antrasis ir trečiasis asmenys.

 

 

Things and Animals. Daiktai ir gyvūnai.

 

 

‘On’ and ‘In’. ‘Ant’ ir ‘viduje’.

 

 

Where? – Kur?

 

 

Colours. Spalvos.

 

 

Things we use. Daiktai, kuriuos mes naudojame.

 

 

Have. Turėti.

 

 

Actions. Veiksmai.

 

 

Singular, Plural. Vienaskaita, daugiskaita.

 

 

Žodžių pratimas

B PAMOKOS – PRADEDANTIEMS

E PAMOKOS – PAŽENGUSIEMS

Ž – ŽODYNO PRAKTIKOS PRATIMAI

Comments are closed.