INTRODUCTION. LESSON I11

‘On’ and ‘In’. ‘Ant’ ir ‘viduje’.

The ball is on the chair.

The ball is on the chair. - Kamuolys yra ant kėdės.

Kamuolys yra ant kėdės.

 

 

The book is in the bag.

The book is in the bag. - Knyga yra krepšyje.

Knyga yra krepšyje.

 

 

The box is on the mat.

The box is on the mat. - Dėžė yra ant kilimėlio.

Dėžė yra ant kilimėlio.

 

 

The flower is in the cup.

The flower is in the cup. - Gėlė yra puodelyje.

Gėlė yra puodelyje.

 

 

The orange is on the box.

 The orange is on the box. - Apelsinas yra ant dėžės.

Apelsinas yra ant dėžės.

 

 

This is a cat. The cat is on the chair. My cat is on the chair.

This is a cat. The cat is on the chair. My cat is on the chair. - Tai yra katė. Katė yra ant kėdės. Mano katė yra ant kėdės.

Tai yra katė. Katė yra ant kėdės. Mano katė yra ant kėdės.

 

 

This is  a book. There is a rat on this book.

Tai yra knyka. Ant knygos yra žiurkė.

KITA PAMOKA

Comments are closed.