INTRODUCTION. LESSON I9

The First, The Second and The Third Person.
Pirmasis, antrasis ir trečiasis asmenys.

 

I am a boy.
My name is Tom.

I am a boy. My name is Tom. - Aš esu berniukas. Mano vardas Tom.

Aš esu berniukas. Mano vardas Tomas.

 

 

You are a girl.
Your name is Emma.
You are my sister.
I am your brother.

You are a girl. Your name is Emma. You are my sister. I am your brother. - Tu esi merkaitė. Tavo vardas Ema. Tu esi mano sesuo. Aš esu tavo brolis.

Tu esi mergaitė. Tavo vardas Ema. Tu esi mano sesuo. Aš esu tavo brolis.

 

That is a woman.
She is my mother.
I am her son.
Emma is her daughter.

That is a woman. She is my mother. I am her son. Emma is her daughter. - Tai yra moteris. Ji yra mano mama. Aš esu jos sūnus. Ema yra jos duktė.

Tai yra moteris. Ji yra mano mama. Aš esu jos sūnus. Ema yra jos duktė.

 

This is a man.
He is my father.
I am his son.
Emma is his daughter.

This is a man. He is my father. I am his son. Emma is his daughter. - Tai yra vyras. Jis yra mano tėvas. Aš esu jo sūnus. Ema yra jo duktė.

Tai yra vyras. Jis yra mano tėvas. Aš esu jo sūnus. Ema yra jo duktė.

KITA PAMOKA

Comments are closed.