INTRODUCTION. LESSON I15

Have. Turėti.

I have a cup.

Aš turiu puodelį

Aš turiu puodelį.

 

 

You have a balloon.

Tu turi balioną

Tu turi balioną.

 

 

She has an apple.

Ji turi obuolį

Ji turi obuolį.

 

 

He has a knife.

Jis turi peilį.

 

KITA PAMOKA

Comments are closed.