Anglų kalbos kalėdinė pamokėlė – posakiai

Mielieji,

Linkėdami Jums gražių ir jaukių šventų Kalėdų bei linksmų ir laimingų Naujųjų Metų, norime pateikti keletą sveikinimo su šventėmis pavyzdžių, kuriuos galite panaudoti sveikindami savo draugus užsienyje.
Tad angliški palinkėjimai:

May all your days be merry and bright and may your Christmas be white! Merry Christmas!
Te visos jūsų dienos būna linksmos ir šviesios, te Kalėdos būna baltos! Linksmų Kalėdų!

May your Christmas be merry as song and your heart be happy the whole year long!
Te jūsų Kalėdos būna linksmos kaip daina, o jūsų širdis laiminga visus metus!

From home to home, and heart to heart, from one place to another. The warmth and joy of Christmas, brings us closer to each other.
Iš širdies į širdį, iš vienos vietos į kitą, iš namų į namus. Kalėdų džiaugsmas ir šiluma suartina mus.

Keletas smagių posakių:

Christmas is truly a magical moment. Your money disappears into thin air.
Kalėdos tikrai stebuklų metas. Jūsų pinigai ištirpsta ore…

Christmas is the time when people put so many bulbs on the outside of their houses, you don’t know if they’re celebrating the birth of Jesus or General Electric.
Kalėdos tai metas, kai žmonės uždega tiek daug lempučių šalia savo namų, kad sunku suprasti ar jie švenčia Jėzaus gimimą ar elektrifikacijos dieną…

What would a reindeer do if it lost its tail? She’d go to a „re-tail“ shop for a new one!
Ką darytų elnias, jei pamestų savo uodegą? Jis eitų į mažmeninę parduotuvę pirkti naujos…

Mokytoja Jolanta ir angluABC.lt komanda

Comments are closed.