ELEMENTARY – TURINTIEMS PAGRINDUS – PAMOKA E13

● Veiksmažodžio to be vartojimas būtajame laike (kartojimas). The Past Simple of the verb to be (revision).
● Antrasis sąlygos sakinys.The Second Conditional.
● Pamokos tema – Atostogos. The topic of the lesson – Holiday.
● Idioma. Idiom.

Ką gi, o dabar prisiminkime veiksmažodį to be. Esamajame laike šis veiksmažodis virsta trimis žodžiais am, is, are. Būtajame – dviem – was ir were. Šis žodis ypatingas tuo, kad dirba pagal savo taisykles ir jam nereikia pagalbinio veiksmažodžio norint paneigti ar paklausti. Pradžiamokslyje daug laiko skyriau šiam veiksmažodžiui, kuris nusako būseną. Tai suvokti labai svarbu, kad galėtumėte atskirti jį nuo kitų veiksmažodžių ir nedaryti klaidų. Lietuvių kalboje mūsų mintyse gimstantys klausimai prasideda žodžiu Ar ir daugelis nesusimąsto, kad būtina atkreipti dėmesį į tai, koks veiksmažodis dalyvauja klausime. Jei klausiame Ar jis buvo namie?, mes nepaklausime su pagalbiniu did, kurį ką tik pasikartojome. Dėmesį nukreipkite ne į žodelį ar, o į žodį buvai – kaip matome, tai veiksmažodis būti. Jo žaidimo taisyklės kitokios. Siūlau šį klausimą savo mintyse formuoti kiek kitaip Buvo jis namie? Tada pasidarys aišku, kaip taisyklingai klausti – Was he at home? Nes teigiamas sakinys skamba He was at home.

Prisiminkime, kad klausimai sudaromi veiksmažodį to be iškeliant į priekį. Was he at home? Taip sakant, jis pats vaikšto ir jam nereikia jokio pagalbinio veiksmažodžio. O paneigti užtenka dalelytės not. Taigi neigiamas sakinys skambės taip He was not at home. Trumpinys – wasn‘t. Lietuviškai dažniausiai mes sakome  Jo nebuvo namie. Tačiau savo galvoje neieškokite žodelio JO, tenka taikytis prie anglų kalbos ir suvokti sakinį kaip Jis nebuvo namie. He wasn‘t at home.

_________________________________________

Jūs matote tik dalį pamokos. Visą pamoką matysite ją nusipirkę.

PIRKTI PAMOKAS – KAINA

Išbandykite B1 , B2 ir B15 pamokas nemokamai.

Jei pirkote pamoką: PRISIJUNGTI

Papildoma informacija el. paštu: pagalba@angluabc.lt arba telefonu: +370 622 99111

This entry was posted in Be kategorijos. Bookmark the permalink.

Comments are closed.