PAMOKŲ E1 – E5 TESTAS

1. Užduotis su viena svarbiausių anglų kalbos sakinio konstrukcijų there is/ there are.
Įrašykite tinkamą žodžių junginį
there is/ there are, there isn‘t/ there aren‘t arba Is there?/ Are there?:

…… much traffic in rush hour.
…… any cheese left in the fridge.
…… a theme park in your town?
…… so many interesting places to visit.
…… a lot of churches, museums, art galleries, night clubs in the capital city.
How many books ….. on the desk?
…… a plant behind the sofa?
…… a huge mirror on the wall.
…… an armchair next to the fireplace.
…… a carpet on the floor?
…… any pictures on the walls in this room.
How much sugar ….. in the coffee?
…… a lot of people who love travelling.
…… a fence around your house?
…… any good news today?

2. Nurodykite teisingą variantą:

a) There is not much time left.
b) There are not many time left.

a) There are many people in the conference hall.
b) There is much peoples in the conference hall.

a) Are there a car park near the office?
b) Is there a car park near the office?

a) Is she a good cooker?
b) Is she a good cook?

a) Are they smart boys?
b) Is he smart boys?

a) Are your wife an accountant?
b) Is your wife an accountant?

a) Is you a journalist?
b) Are you a journalist?

a) Why are the employees late this morning?
b) Why is the employees late this morning?

a) Where is your books?
b) Where are your books?

a) This room is a mess.
b) This room are a mess.

3. Išverskite į anglų kalbą:

1. „Labai graži moteris”, – pagalvojo ponas Brigsas.
2. Ponas Brigsas nebuvo patenkintas matydamas šunį.
3. Vieną saulėtą rytą ponas Brigsas išvyko į užmiestį (kaimo vietovę).
4. Jis drebėjo iš baimės.
5. Moteris turėjo gražias mėlynas akis ir šviesius, siekiančius pečius plaukus.
6. Ponas Brigsas atsisveikindamas pamojavo savo naujiems draugams.
7. Šuo uostinėjo aplink ir garsiai lojo.
8. Ponui Brigsui įkyrėjo jo merginos netvarka.
9. Jie nusprendė išsimaudyti upėje.
10. Daugiau jis nebijojo Ridžio.

4. Įrašykite tinkamą prielinksnį (to, for, at, after):

Every Saturday morning I go … a run.
The Browns look … a babysitter to look … their children.
The girl is mature enough to look … her younger brother.
I heard he is looking … a new job.
That boy is in love with his classmate. He looks … her all the time.
This painting is valuable. Please, look … it.
Why is she looking … me like that?
My son always talks … me and tells his problems.
The weather is beautiful. Let‘s go … a walk.
Our neighbours are rather noisy. I often hear the man shouting … his wife.
We enjoy going … Indian restaurant.
Why is he shouting … the girl in the sea?
I really like going … a drive with my mates.

5. Nurodykite ar tai britiškas ar amerikietiškas žodis:

LORRY (sunkvežimis)
SECONDARY SCHOOL (vidurinė mokykla)
MOVIE THEATER (kinoteatras)
PRAM (vaikiškas vežimėlis)
FALL (ruduo)
COOKIE (sausainis)
RUBBER (trintukas)
FLASHLIGHT (žibintuvas)
PAVEMENT (šaligatvis)
VACATION (atostogos)
APARTMENT (butas)
TROUSERS (kelnės)
ELEVATOR (liftas)
MOVIE (filmas)

6. Žodynas. Išverskite į anglų kalbą:

Vidutinio sudėjimo
Vidutinio ūgio
Beje
Susisiekti
Domėtis (2 variantai)
Kombinezonas/ darbiniai drabužiai
Siūlyti
Šiuolaikiškas
Vaizduotė
Tikti pagal spalvą
Svarstyti
Netoli
Užbėgti/ užsukti
Aparatas
Jaučiuosi tikrai gerai
Negaliu susitikti trečiadienį
Gal primintumėte man
Surinkote neteisingą numerį
Saugos diržas
Vairas
Ratas
Bagažinė
Daiktinė/ pirštinių dėtuvė
Užuolaidos
Nelaimingas atsitikimas/ avarija
Viršyti leistiną greitį
Mokėti baudą
Gydymas
Kūrybiškas
Galvos skausmas
Dantų skausmas
Jaustis apsvaigusiam
Sužeistas
Apžiūrėti ligonį
Sveikatos apžiūra
Gripas
Gaila
Lietpaltis
Odinis švarkas/ striukė

7. Išverskite sakinius į anglų kalbą:

Kas tie žmonės?
Aš taip nemanau.
Kiek kainuoja tos kelnės?
Štai aparatas, įveskite savo atpažinimo kodą.
Kelnės yra per trumpos.
Piko valandomis eismas per daug intensyvus.
Vaikai labai triukšmauja.
Ar turi pakankamai pinigų?
Mes perkame per daug daiktų.
Knyga nebuvo pakankamai įdomi, kad ją skaityčiau.
Ar norėtumei prisijungti pietums?
Ponas Brigsas pamojavo naujiesiems savo draugams.
Jis nori, kad aš paskolinčiau jam knygą.
Mano draugai nori, kad apsistotume prabangiame viešbutyje.
Jie nori, kad iš anksto užsakytume bilietus.
Mes nenorime, kad mūsų mokytoja nuliūstų.
Mano tėvai nori, kad tapčiau gydytoju.
Kodėl jūs norite, kad mes išeitume?
Kur norite, kad ji mokytųsi?
Aš nenoriu, kad tu verktum.

8. Patarkite ką daryti šiose situacijose, vartodami should arba shouldn‘t (galimi keli savi variantai):

We don‘t have enough food.
I am out of breath.
I am very tired.
Their job is very stressful.
We need to tidy the room.
I have a stomach ache.
My legs hurt.
We need to tidy the room.
I have a stomach ache.
I feel dizzy.
I put on some weight.

9. Įrašykite trūkstamą žodį idiomose:

A bird in the ….. is worth two in the bush.
To ….. mind.
Muddy the ….. .
….. your words.
Drive someone ….. .
A ….. in the neck.

ATSAKYMAI (spausti čia)

This entry was posted in Be kategorijos. Bookmark the permalink.

Comments are closed.