ANGLŲ KALBOS MOKYMAS – PRADINIS LYGIS – PAMOKA B2

BEGINNER – PRADINIS LYGIS – PAMOKA B3

● Anglų kalbos Fonetiniai garsai, jų žymėjimas.
● Anglų kalbos Tarimo taisyklės (snake , cake , car , bar ).
● Susipažinimo frazės angliškai.
● Pažintis su Mege.
● Anglų kalbos veiksmažodis to be (būti) – vartai į veiksmažodžių lobyną.
● Anglų kalbos įvardžiai.
● Idiomatinis posakis.

AUDIO medžiaga

Atsisiųsti pamokos B2 audio įrašą.

ŽODYNĖLIS

 

Žodis
Fonetinis žymėjimas
Tarimas
Vertimas
star
žvaigždė
bar
baras
which
kuris
witch
ragana
snake
gyvatė
make
daryti, gaminti
kite
aitvaras
bike
dviratis
joke
pokštas
smoke
dūmai
live
gyventi
give
duoti
great
puiku

PAMOKOS medžiaga

Antroje pamokoje toliau mokomės garsų ir žymėjimo, tai yra transkripcijos. Praeitoje pamokoje mokėmės šveplojo ‘s’ , šioje pamokoje susipažinsime su švepluoju ‘z‘ . Tai taip pat tarpdantinis garsas. Liežuvį švelniai prispauskite dantimis, kaip mokydamiesi šveplojo ‘s‘. Dantų ir liežuvio padėtis ta pati, lūpų neįdarbinkite. Švepląjį ‘z‘ tarkite ne tik pūsdami orą, bet ir sakydami lietuvišką z. Nepamirškite, kad viskas priklauso nuo taisyklingos padėties. Vietoj s, pro susidariusį tarp liežuvio ir dantų tarpelį tarkite z. Prilaikykite liežuvį, nes jei jį atpalaiduosite, ištarti garso nepavyks. Neskubėkite ir lėtai mokinkitės tarti garsą . That .

Išmokome du šveplus garsus. Anglų kalboje jų tėra du. Juos abu sudaro raidės th . Daugiau švepluoti nebereikės.

Garsas r – tai ne lietuviškas r. Į pagalbą pasitelkiamas gomurys. Užverstu liežuvio galiuku pasiekite gomurį ir tarkite r.

Šis garsas yra tokiuose žodžiuose red – raudonas, room – kambarys, right – teisingas.

Great! Puiku. Žodis Great jums primena lietuviškąjį greitai. Įsidėmėsite jį nesunkiai. Angliškiems žodžiams rasdami atitikmenį lietuvių kalboje, juos įsiminsite greičiau.

O dabar garsas w. Sudėkite lūpas taip lyg norėdami pasibučiuoti. Prisiminkite, mokantis garsų, labai svarbi kalbos padargų padėtis. Mokantis šveplų garsų, akcentavau liežuvio ir dantų poziciją. Garsui w įdarbiname lūpas. Tad pasiruoškite bučinukui – w. Tai ne lietuviškas garsas v, o angliškas w. Šį garsą sutinkame žodžiuose want – norėti, wash – skalbti, plauti. Garsas w sutinkamas klausiamuosiuose žodeliuose:

What? – kas?
Where? – kur?
Why? – kodėl?
Which? – kuris?

Beje, gal esate girdėję, jog žodis witch lietuviškai – ragana. Susiduriame su anglų kalbos fenomenu. Daug žodžių tariami taip pat, o jų rašyba bei reikšmė skiriasi. Todėl kaskart reikia atkreipti dėmesį į kontekstą. Jei sakinyje yra klausiamasis žodis which – tai jis reiškia kuris? Jei girdime sakant She is a witch – žinome, kad kalbama apie raganą. She is a witch – Ji yra ragana. Vėliau sutiksime daug žodžių, kurie tariami taip pat, o jų reikšmė visiškai skirtinga. Anglų kalba ypatinga ir tuo, kad vienas žodis gali turėti kelias ar net keletą reikšmių. Tad nenustebkite, kai išmokę žodį vienaip, išgirsite jį vartojant visai kitaip. Žinodami tai, nesutriksite, o atidžiai studijuosite situaciją, kurioje tas žodis vartojamas. Pagal tai ir išsiaiškinsite žodžio reikšmę.

Tiek šioje pamokoje apie garsus. Pamokos video medžiagoje ir užrašų pabaigoje rasite įvairių garsų žymėjimą ir tarimą. Dabar keletas žodžių kaip mokytis rašybos.

Mokymo programa pateikiama taip, kad įsisavintumėte žodžių rašybą skaitydami ir žiūrėdami video. Tarimas ir rašyba skiriasi. Tad jei norite ne tik skaityti ir kalbėti angliškai, mokykitės rašyti nuo pat pirmų pamokų. Siūlau pasiimti popieriaus lapelį, užsirašyti žodį angliškai, kitame lapelio šone arba paraštėje pasirašykite šio žodžio vertimą lietuviškai. Žodį angliškai rašykite kelias eilutes vis žvilgčiodami į lietuvišką žodžio vertimą, kad nepamirštumėte, ką jis reiškia.

Sunkesnės rašybos žodį parašę penkias eilutes, jau jį prisiminsite. Jei reikia, rašykite jį daugiau eilučių. Taip mokykitės penkis žodžius. Juos pramokę – pasitikrinkite. Stulpeliu pasirašykite tuos penkis žodžius lietuviškai ir iš atminties rašykite juos angliškai. Jei dar gerai neprisimenate rašybos ar žodžio reikšmės, treniruokitės toliau. Taip pat pasirašykite žodį ant lipduko ir pritvirtinkite jį labiausiai matomoje vietoje: ant darbo stalo ar šalia esančio stalčiaus. Nesąmoningai bent keletą kartų pažvelgsite į tą žodį ir jis norom nenorom apsigyvens jūsų atmintyje.

Tai tiek apie rašybą, o dabar – tarimo taisyklės. Žodžių lake, snake, shake, make gale rašoma taip vadinamoji nebylioji e. Ji netariama. O žodžio viduryje stovinti balsė – a . Raidę a jau pažįstate, todėl tarkite ją taip, kaip mokėtės ją tarti abėcėlėje.

Lake – ežeras.
Snake – gyvatė.
Shake – kratyti.
Make – daryti, gaminti.

Tas pats ir su raide i . Žodžiuose, kurie baigiasi nebyliąja e, viduryje rašoma i , tariama . Fine, bike, kite, like.

Fine – gerai.
Bike – dviratis.
Kite – aitvaras.

Išimtys: live – gyventi ir give – duoti.

Tas pats su raide o . Jei ji – žodžio viduryje, o žodžio gale – nebylioji e, ją skaitome . Joke, Spoke, Smoke.

Joke – anekdotas, juokauti.
Spoke – kalbėjo.
Smoke – dūmai.

Tačiau nepamirškite, kad anglų kalboje išimčių ne ką mažiau nei taisyklių. 🙂 Tad kiekvieną žodį atidžiai mokykitės tarti ir rašyti. Kokių netikėtumų gali įvykti nežinant žodžių ar dėl panašaus skirtingų žodžių tarimo, pamatysite mūsų sukurtose situacijų komedijose.

O dabar – pokalbis su nepažįstamuoju.

Hello…
Ir žodelis Hi – tinka pasisveikinimui.

Hello.
Hi.

Kaip gi toliau šnekinti nepažįstamąjį? Klausiame jo vardo. Klausimas skamba taip:

What is your name? Koks tavo vardas? Žodis What – koks; is – yra; your – tavo; name – vardas?

Galimas klausimo trumpinys:

What‘s your name? Raidelę s prikabiname prie žodžio what ir gauname what‘s. What‘s your name?… Kartokite What‘s your name?… What‘s your name?… What‘s your name?

Susipažinkime su tinklaraščio veikėja – Maggy

What‘s your name?
My name is Maggy. What‘s your name?
I am Jolanta. You can call me Joly.

What‘s your name? Koks tavo vardas?
My name is Maggy. Mano vardas Megė.
I am Jolanta. Aš esu Jolanta
You can call me Joly. Gali vadinti mane Joly.

My name is Maggy trumpiname. Raidė s pridedama prie žodžio name ir gaunamas trumpinys name‘s [neimz] My name‘s Maggy. Taip pat trumpinkite I am Jolanta. Šalia įvardžio I stovintis žodelis am sutrumpėja ir gauname I‘m. I‘m Jolanta.

Prisistačius ir išgirdus nepažįstamojo vardą, seka mandagumo fazė Nice to meet you. Malonu susipažinti.
Atsakome – Ir man malonu susipažinti:
Nice to meet you too…
Žodis too – reiškia taip pat. Pažodžiui verstume – Malonu susipažinti taip pat.

Tad dabar pasisveikinkime ir susipažinkime.

Hello. What‘s your name?
Hi my name‘s Maggy. What‘s your name?
I‘m Jolanta. You can call me Joly.
Nice to meet you, Joly.
Nice to meet you too.

GRAMATIKA

Susipažinsite su veiksmažodžiu to be. Šis veiksmažodis įdomus tuo, kad yra savarankiškas. Tai reiškia, jog neiginiui užtenka dalelytės not, sudarant klausimus jam nereikia pagalbos. Kai kalbėsime apie kitus veiksmažodžius, pamatysime, kad jiems reikia pagalbinių, o veiksmažodžiui būti – to nereikia. Tai labai svarbu. Kas vyksta, kai šį veiksmažodį asmenuojame? Jis keičia šaknį. Jei norime pasakyti aš esu, sakome – I am.
Primenu, kad įvardis I visada rašomas didžiąja raide. Tad aš esu – I am. Žinant tik bendratį, taisyklingai nešnekėsime. Asmenuokime veiksmažodį to be. Įvardį I – aš – jau žinote. Įvardis you gali reikšti tiek tu, tiek ir jūs, He – jis, She – ji. Įvardis it yra skirtas daiktams ir gyvūnams žymėti. Jei sakome ji ir turime omenyje merginą ar moterį, sakome she, o jei kalbame apie knygą ir sakome ji angliškai išreiškiame žodžiu it. Jei sakome jis – vyras, žmogus, berniukas, tuomet naudojamas įvardis he. O jei jis – stalas, tuomet sakome – it. Gyvūnas taip pat bus it. Tačiau tuos gyvūnus, kuriuos pažįstame ir mylime, vadiname he arba she. Savo numylėtą katę vadinsite she, o ne it. Šunelį – he. Tačiau pro šalį binzenantis nepažįstamas šuo bus it, neduodanti naktį ramybės kniaukianti katė lauke – it. Darbas, oras – taip pat įvardinami įvardžiu it. Tad pažiūrėkime, kaip keičiasi veiksmažodis būti šalia šių įvardžių.

Vienaskaita:

I am – Aš esu
You are – Tu esi
He is – Jis yra
She is – Ji yra
It is – Jis/ji yra (kai kalbame apie daiktus ar gyvūnus)

Fonetinių garsų žymėjimas.

Balsių:
(ilgieji balsiai žymimi su dviem taškeliais šalia):
Ilgasis a žymimas – , trumpasis a; i, trumpasis i; u, trumpasis u; o, trumpasis o. Ilgasis e žymimas kiek kitaip – , trumpasis e. Dar yra garsas, žymimas kaip atvirkštinis e. Jis skamba, kaip rusiška „э“. Kas mokėsi rusų kalbos, tą garsą puikiai prisimena. Trumpas jis žymimas , ilgas – .

Priebalsių:
b, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, r, s, t, v, w, z – tai garsai, kurie tariami kaip lietuviški.
Garsas r taip pat panašus, tik tariamas kiek kitaip. Užverstas liežuvio galiukas pakeliamas prie gomurio. Garso w lietuvių kalboje nėra. Jis tariamas sudėjus lūpas bučiniui. 🙂
Garso z žymėjimas – , ž – , dž – , š – , č – , ng, th ‘s‘ – , th ‘z’ – .

Šių garsų žymėjimas žodžiuose:

A cat
A bus
Two

UŽDUOTYS

1. Išverskite iš lietuvių kalbos:

Jis yra
Tu esi
Aš esu
Ji yra
Jis/ji yra (kai kalbame apie daiktus ar gyvūnus)

2. Įrašykite trūkstamus žodžius:

Hello. ___ your name?
Hi, ___ name‘s Maggy. What‘s your ___?
I‘m Jolanta. ___ can call me Joly.
Nice to ___ you, Joly.
___ to meet you too.

Pradžia jau padaryta. Asmenuoti daugiskaitoje išmoksime kitoje pamokoje. Taip pat sudarysime sakinių.

Na ir šios dienos idiomatinės posakis arba idioma: by heart – mintinai. To learn by heart – mokytis mintinai. Žodžio heart reikšmė – širdis. Ne viską galima versti pažodžiui, ypač idiomatiniuose posakiuose.
Šiam kartui tiek. Sėkmės mokantis. Good luck!

UŽDUOČIŲ ATSAKYMAI

1.
Jis yra – He is
Tu esi – You are
Aš esu – I am
Ji yra – She is
Jis/ji yra (kai kalbame apie daiktus ar gyvūnus) – It is

2.
Hello. What‘s your name?
Hi my name‘s Maggy. What‘s your name?
I‘m Jolanta. You can call me Joly.
Nice to meet you, Joly.
Nice to meet you too.


Robis ir Bobis eina pas kunigaikštį

Comments are closed.