PAMOKŲ B11 – B15 TESTAS

Pasirinkite vieną iš pateiktų teiginių. Atsakymus rasite testo apačioje.

1 Kai čiaudote, jums pasako:

a) you‘re welcome
b) very well
c) bless you
d) cheers

Pasirinkite teisingą teiginį (tik vienas teiginys teisingas):

2
a) What do you do?
b) Where are you friend?
c) What do you work?
d) Why is you angry?

3
a) How much his car?
b) What the time?
c) When is your birthday?
d) How tall are you husband?

4
a) She live in the USA.
b) We every day work.
c) They don‘t never smoke.
d) They usaully start work at eight o‘clock.

5
a) There are a lot of boxs under the table.
b) Do you earn a lot of money?
c) Do they hard work?
d) How much are this?

6
a) I get up usually at seven o‘cock.
b) We sometimes watch TV news.
c) They every day go to work.
d) I don‘t never read in bed.

7
a) She speaks English fluently.
b) He often flys to different countries.
c) Is sunny today.
d) My brother always gets up early at morning.

8 Kuris sakinys neteisingai išverstas:

a) Ji dirba biure. She works in an office.
b) Jis – valstybės tarnautojas. He is a civil servant.
c) Jiems sekasi kalbos. They are good at languages.
d) Kaip dažnai jūs vykstate į užsienį? How much times do you go abroad?

9 Kuris priešingos reikšmės teiginys yra neteisingas?

a) old – young
b) slim – plump
c) ugly – awful
d) tall – short

10 Didžioji Britanija susideda iš (Great Britain consists of):

a) England and Ireland
b) England, Ireland and Wales
c) Ireland, Scotland and England
d) England, Scotland and Wales

11 Kuris žodžių junginys yra  neteisingas:

a) long hours
b) an hour
c) half an hour
d) five o‘clocks

12 Kurie iš pateiktų žodžių reiškia darbuotojas:

a) employee
b) employer
c) work
d) employ

13 Kuris iš pateiktų žodžių nereiškia užmokesčio  už dabą:

a) pay
b) salary
c) wage
d) overtime

14 Kuriame teiginyje yra gramatinė klaida:

a) Can you work shifts?
b) Can you work long hours?
c) Can you to speak other languages?
d) Can you get on with people?

15 Išverskite į anglų kalbą:

a) Aš ne visada valgau pusryčius namie.
b) Ar galite mane pavėžėti?
c) Man nereikia važiuoti traukiniu.
d) Kokios algos tikitės?

ATSAKYMAI (spausti čia)

This entry was posted in Be kategorijos. Bookmark the permalink.

Comments are closed.