PAMOKŲ E11 – E15 TESTAS

1. Įrašykite modalinius veiksmažodžius can/ could/ must/ might:

1. ………….. you open the window?
2. It ………….. be him.
3. You ………….. fasten the seatbelt.
4. People …………..(not) smoke in this area.
5. It ………….. rain.
6. We ………….. pay in cash.
7. He ………….. be at home. The light is on.
8. I ………….. go now.
9. ………….. I have a glass of water?
10. He ………….. read when he was five.
11. I ………….. say I don‘t think you did the right thing.
12. My daughter ………….. drive a car, although she is only fifteen.

2. Įrašykite būtojo (Past Simple) laiko pagalbinį veiksmažodį klausimuose, kuriuose jis reikalingas:

………….. you stay up late?
………….. the plane take off on time?
………….. you watch a film yesterday?
………….. she say “Yes“ when you proposed?
………….. the customer buy a new brand watch?
………….. you get the job you wanted?
Where ………….. they go after school?
What ………….. you use this for?
Why ………….. she get angry with you?
How much money ……….. you get for your car?
What …………..(happen)?
Who ………….. (come) in?

3. Įrašykite be būtuoju paprastuoju (Past Simple) laiku klausimuose:

………….. you at the doctor‘s yesterday?
………….. she alone?
………….. they rich?
………….. they late?
………….. your birthday last week?
Where ………….. were you born?
When ………….. was she born?
………….. there any windows in the room?
How old ………….. your uncle?
What ………….. it all about?

4. Įrašykite teisingą antrojo sąlygos sakinio (Second Conditional) veiksmažodžio formą:

If they (work) hard, they (achieve) good results.
If she (wake) up early, she would (not, be) late for work.
If the train (arrive) in London on time, she (catch) the 10 o‘clock flight to Lisbon.
My friends (have) a barbecue if the weather (be) fine.
If she (not, pass) the exam, she would (get) upset.
If I (earn) more money, I (buy) a house on the beach.
………… you (take) me to the sea if I (had) holiday?
She (not, eat) sweets if she (be) you.
He (be) very excited if he (find) a rare coin.
If they (see) her, they (tell) her the truth.

5. Išverskite sakinius į anglų kalbą:

Jis labai nuliūstų, jeigu ji neateitų.
Jei žinočiau, kaip vairuoti, nusipirkčiau automobilį.
Jei mano vaikinas nerūkytų, būtų sveikesnis.
Jei Marija įsigytų fotoaparatą, galėtų fotografuoti.
Jei oras būtų geras, vyktume į paplūdimį.
Jeigu ji neišlaikytų vairavimo egzamino, negalėtų vairuoti.
Tavo vietoje apsilankyčiau pas gydytoją
Tavo vietoje atsakyčiau į klausimą.
Jis užsakytų viešbutį, jei neturėtų kur apsistoti.
Tavimi dėtas nusiųsčiau jai gėlių.
Jei nebijotum didelių vorų ir gyvačių, galėtume vykti į Aziją.
Jeigu jie pasiektų geresnių rezultatų, būtų paaukštinti.

6. Parašykite veiksmažodį tinkama būtojo tęstinio (Past Continuous) laiko forma:

She (tidy) her baby‘s room.
The businessmen (prepare) for their trip.
The boy (cycle) fast.
The children (play) outside.
…….. he (lie) in the sun?
Who she (talk) to?
The teacher (explain) grammar rules.
The students (not, sing) loudly.
………..they (fix) the fence?
Why she (shout)?
What you (do) at 6p.m. yesterday?
He was (read) a newspaper and his wife (cook).

7. Išverskite į anglų kalbą:

Kastuvėlis
Kibirėlis
Smėlio pilis
Pliažinės šlepetės
Įdegęs
Gelbėjimosi liemenė
Gelbėtojas
Skėtis, apsaugantis nuo saulės spindulių
Pajūris
Braidžioti ramioje jūroje
Nardyti su įranga
Nardyti su vamzdeliu
Degintis
Ryklys

8. Įrašykite trūkstamą žodį idiomose:

To beat the holiday ………
…….. are bigger than the stomach.
You can lead a horse to water, but you can‘t make it ………
University of ……..
Don‘t look a gift ………. in the mouth

ATSAKYMAI (spausti čia)

This entry was posted in Be kategorijos. Bookmark the permalink.

Comments are closed.