ELEMENTARY – TURINTIEMS PAGRINDUS – PAMOKA E10

● Esamojo paprastojo ir esamojo tęstinio laikų vartojimo skirtumai. Pavyzdžiai. Posakis Be going to. The Present Simple and The Present Continuous (comparison of the use). Be going to.
● Fraziniai junginiai. Kartojimo praktika. Phrases. Revision practice.
● Idioma. Idiom.

My dear students, how are you this morning, this afternoon, or this evening? Are you happy? I hope so. Are you tired? I hope not. I am very happy to speak to you and teach you more and more different things about the English language. It doesn‘t matter wherever you are, I am glad that you are listening to the 10th English lesson on angluABC.lt I appreciate your love and positive comments about the lessons. English teaching is my cup of tea. Have a good time with grammar, enjoy revision practice and study new phrases during today‘s lesson.

So, let‘s begin with grammar. You already know two PRESENT tenses – The Present Simple and The Present Continuous. We are going to compare these two tenses and find out the differences in their use.

Ką gi, tikiuosi nenugąsdinau pradėdama gramatiką aiškinti angliškai. 🙂 Po truputį, mažais žingsneliais mokymo procese bandysime žingsniuoti angliškai. Tačiau, žinoma, aiškinantis sudėtingus dalykus, kalbėsiu lietuviškai. Mat angliškai ne taip ir paprasta viską suprasti. Jei norite mokymo proceso angliškai, tikrai jį lengvai surasite interneto platybėse. Mano tikslas – aiškiai nurodyti kelią, pasitelkiant savo asmeninę metodiką ir būdus kitos kalbos suvokimui ir įsisavinimui per gimtąją kalbą. Pasiekus tam tikrą lygį, išmokus visus laikus, pagrindines gramatikos taisykles ir kalbant angliškai laisvai, mokymo procesas vienareikšmiškai turėtų būti tęsiamas angliškai. Ir tai, kai kur stabtelint, bei sunkesnes vietas išsiaiškinant lietuviškai.

_________________________________________

Jūs matote tik dalį pamokos. Visą pamoką matysite ją nusipirkę.

PIRKTI PAMOKAS – KAINA

Išbandykite B1 , B2 ir B15 pamokas nemokamai.

Jei pirkote pamoką: PRISIJUNGTI

Papildoma informacija el. paštu: pagalba@angluabc.lt arba telefonu: +370 622 99111

This entry was posted in Be kategorijos. Bookmark the permalink.

Comments are closed.