ELEMENTARY – TURINTIEMS PAGRINDUS – PAMOKA E19

KITA PAMOKA

● Esamasis atliktinis laikas. The Present Perfect Tense.
● Ar ne? klausimai. Tag questions.
● Trečiosios veiksmažodžių formos praktika. Practice of the III form of the verb.
● Idioma. Idiom.

Tęskime pažintį su Present Perfect laiku ir pakartokime, ką jau išmokome.
Tai laikas susijęs su dabartimi, kai matomi ar jaučiami atlikto laiko rezultatai, bet nesvarbu, kokiu metu tai buvo atlikta. Žinoma, galima nurodyti atskaitos tašką, nuo kada veiksmas vyko ir tebesitęsia iki kalbamojo momento. Kaip prisimenate, jūs galite nurodyti kiek laiko gyvenate ar dirbate. Pavyzdžiui:

We‘ve lived in England for ten years.
They‘ve worked here for two years.
My nephew‘s had a car for a year.

Tai jau išmokote. Ir prielinksnį for, nurodantį laikotarpį, taip pat įsidėmėjote.
Dabar sužinosite kaip galima tokiuose sakiniuose naudoti atskaitos praeityje tašką, nuo kada veiksmas prasidėjo, naudodami žodelį since. Pakartoju šio žodžio tarimą since. Savamoksliai dažnai ne taip jį ištaria, todėl įsidėmėkite – since. Kokia jo reikšmė? Išvertus iš anglų kalbos į lietuvių, jis reiškia nuo.

We‘ve lived in England since 2008. Mes gyvename Anglijoje nuo 2008-ųjų.
They‘ve worked here since 2016. Jie dirba čia nuo 2016-ųjų.
My nephew‘s had a car since last year. Mano sūnėnas turi automobilį nuo praeitų metų.

Štai taip galite pabrėžti nuo kurio laiko veiksmas vyko ir vyksta iki šiol. Dar keletas pavyzdžių.
I‘ve been into music since my childhood. Aš domėjausi muzika nuo vaikystės.
She hasn‘t seen him since they broke up. Ji nesimatė su juo nuo tada, kai išsiskyrė.
They haven‘t spoken since then. Jie nesikalbėjo nuo tada.
Henry‘s smiled once since I came. Henris nusišypsojo kartą nuo tada, kai atėjau.
He‘s been angry since morning. Jis piktas nuo ryto.
Mary has lived in Canada since she was eleven years old. Meri gyveno Kanadoje nuo vienuolikos.
I haven‘t seen you since Christmas. Aš nemačiau tavęs nuo Kalėdų.
Her sister has been ill since Monday. Jos sesuo serga nuo pirmadienio

Taigi dabar jau žinote, kad kai nurodote laikotarpį, tai yra ilgesnį laiko tarpą, vartojate prielinksnį for, o kai norite nurodyti konkretų laiką praeityje nuo kada kažkas vyksta, vartojate žodelį since. Dar kartą primenu – žodelis since nėra tariamas pagal tarimo taisyklę, kuomet gale rašoma taip vadinama nebylioji e, tad įsidėmėkite, kad tariamas jis since.

Dabar praktikos pratimas, kai patys nuspręsite, vartoti for ar since ir pasitikrinsite su manimi:

It has been hot ………. June. (since)
John has left …………. ten days. (for)
I‘ve known Kate ……… we were students. (since)
The lecture has lasted ………. two hours. (for)
He‘s been there ……… ten o‘clock. (since)
Our son has been so joyful ……….. his grandparents arrived. (since)
They‘ve been married ……. seven years. (for)
Kaip matote, norėdami nurodyti konkretų laiką praeityje nuo kada veiksmas prasidėjo ir siejasi su dabartimi, vartojate žodelį since.
*Beje, jis turi ir kitą reikšmę, bet apie tai vėliau.

Neigiama forma
Kaip jau pastebėjote, pateiktuose pavyzdžiuose naudojama neigiama Present Perfect laiko forma. Ji sudaroma dalelytės not pagalba.

Have/ has + nothaven‘t/ hasn‘t

Haven‘t/ hasn‘t + V-III

I, you, we, they haven‘t done, haven‘t seen, haven‘t written,
O vienaskaitos trečiajame asmenyje su įvardžiais he, she, it hasn‘t done, hasn‘t seen, hasn‘t written.

We haven‘t taken a long walk.
He hasn‘t eaten in restaurants.
She hasn‘t visited her relatives.
They haven‘t been to Paris.
It hasn‘t rained hard.
I haven‘t lost my key.
My friend hasn‘t been to the hairdresser‘s.
The children haven‘t tidied up their rooms.
The teacher hasn‘t marked the tests.
He hasn‘t worn dirty shoes.
Šių gana paprastų sakinių neversiu į lietuvių kalbą, jūs tai padarysite patys. Visi šie sakiniai į lietuvių kalbą verčiami būtuoju kartiniu laiku.

_________________________________________

Jūs matote tik dalį pamokos. Visą pamoką matysite ją nusipirkę.

PIRKTI PAMOKAS – KAINA

Išbandykite B1 , B2 ir B15 pamokas nemokamai.

Jei pirkote pamoką: PRISIJUNGTI

Papildoma informacija el. paštu: pagalba@angluabc.lt arba telefonu: +370 622 99111

This entry was posted in Be kategorijos. Bookmark the permalink.

Comments are closed.