ELEMENTARY – TURINTIEMS PAGRINDUS – PAMOKA E4

● Naujos daugiskaitos rašybos taisyklės, skaičiuotiniai ir neskaičiuotiniai daiktavardžiai jų vartojimas sakiniuose. New spelling rules for plurals, countable and uncountable nouns.
● Frazės su vietos prielinksniais in, on, at, bei žymimojo artikelio the vartojimas. Phrases with the prepositions of the place in on at, definite article the.
● Automobilio dalys, nelaimingas atsitikimas kelyje. Car parts, the car accident.
● Idioma. Idiom.

In, on, at ir the vartojimas

Kaip jau žinote, anglų kalba pasižymi savo ypatybėmis. Kartais mums nesuprantama, kodėl reikia vartoti vienokius ar kitokius prielinksnius, kada vartojami artikeliai. Sakyčiau ši kalba mus moko filosofijos. Tenka pagalvoti apie situaciją sakinyje ir pavartoti tam tikrą artikelį ar prielinksnį. Prielinksnių ir artikelių vartojimo taisyklių yra labai daug. Jas mokomės palaipsniui. Pradiniame lygyje sužinojote kaip vartojami vietos prielinksniai in, on, at. Šiame lygyje išmoksite naujų dalykų, pakalbėsime apie artikelio the vartojimą kartu su šiais prielinksniais. Tad imkimės gramatikos taisyklių įdomiai ir žaismingai, kad lengviau būtų įsidėmėti.

Kada vartoti nežymimąjį artikelį a/an, žymimąjį artikelį the ir kada visai nevartoti artikelio? Štai keletas pamąstymų apie žymimojo artikelio the vartojimą. Kai nurodome konkrečią vietą, naudojami posakiai su artikeliu the: at the airport, at the station, at the traffic lights, at the cinema, at the restaurant, on the beach. Kai kalbame apie vietą, kurioje atliekame veiksmą pagal paskirtį apskritai, artikelio the nevartojame: at school, at university, at work, at home, at church, in bed, in hospital, in prison. Šalia šių žodžių nevartojame artikelio ir sakydami prielinksnį posakyje go to: go to school, go to university, go to work, go to church, go to bed, go to prison. Išimtis go home, kuomet nereikia prielinksnio to. Jei kalbėdami su anglu pasakysite My friend is in hospital, jis supras, kad jūsų draugas sužeistas arba serga ir guli ligoninėje. Jei omenyje turėsite pastatą, vartokite artikelį My mother works in a hospital. Jei sakysite My husband will go to prison, visiems bus aišku, kad jūsų vyras sės į kalėjimą. Tačiau jei turite omenyje, kad jūsų vyras eina į kalėjimą kaip į pastatą, sakykite My husband goes to the prison. Go to bed – eiti miegoti. Artikelio nereikia, nes lova turima omenyje ne kaip baldas, o kaip skirta miegui vieta. Every Sunday my grandparents go to church. Kiekvieną sekmadienį mano seneliai eina į bažnyčią. Šiuo atveju į bažnyčią seneliai eina pasimelsti. Jei bažnyčią turime omenyje kaip pastatą, tuomet artikelis the vartojamas – Let‘s meet at the church. Susitikime prie bažnyčios. Pamokos pabaigoje dar sugrįšime prie gramatikos skyrelio.

_________________________________________

Jūs matote tik dalį pamokos. Visą pamoką matysite ją nusipirkę.

PIRKTI PAMOKAS – KAINA

Išbandykite B1 , B2 ir B15 pamokas nemokamai.

Jei pirkote pamoką: PRISIJUNGTI

Papildoma informacija el. paštu: pagalba@angluabc.lt arba telefonu: +370 622 99111

This entry was posted in Be kategorijos. Bookmark the permalink.

Comments are closed.