ELEMENTARY – TURINTIEMS PAGRINDUS – PAMOKA E20

● Esamasis atliktinis laikas. The Present Perfect Tense.
● Sakinio struktūros praktika. Practice of the sentence structure.
● Trečiosios veiksmažodžių formos praktika. Practice of the III form of the verb.
● Idioma. Idiom.

Šią pamoką pradėsime nuo vienos labai svarbios sakinio struktūros, kuri jums reikalinga kalboje. Tai žodžių junginys to be used to something ir to be used to doing something.
Pirma, ši tema visiškai nesisieja su ta, kurią jūs išmokote šio kurso 17-oje pamokoje. Nekartosiu to, kas buvo aiškinta tada. Jei pamiršote, ar manote, kad painu, nes struktūroje vėl vartojamas žodis use, tai sugrįžkite į 17-ą pamoką ir dar kartą išklausykite, kas joje dėstoma.
Taigi, šioje pamokoje žodžių junginys – esu pripratęs, esame pripratę, yra pripratę ir taip toliau. Mums dažnai reikia pasakyti prie ko mes esame įpratę. Angliškame sakinyje šis žodžių junginys naudojamas su žodžiu used, kuris nereiškia naudoti.  Anglų kalboje šiuo atveju used yra būdvardis, todėl mums būtinas veiksmažodis. Kaip jau žinote, angliško sakinio struktūra laikosi ant labai svarbios predikatyvo, tai yra veiksnio ir tarinio bazės. O tai reiškia kad mums sakinyje būtinas daiktavardis, atsakantis į klausimą kas ir veiksmažodis, kuris atsako į klausimą ką veikia?  Todėl šalia įvardžių aš, tu, jis, ji ir t.t., mes turime veiksmažodį būti – to be. To be used to something. Būti įpratusiam/ pripratusiam prie kažko.
Veiksmažodį to be galime vartoti įvairiais asmenimis ir įvairiais laikais. Tai jau puikiai mokate. Jums gali keistai skambėti sakinys I am used to cold water. Jį verčiame taip Aš esu įpratęs/ įpratusi prie šalto vandens.
Galime tai pasakyti su kitais asmenimis:
You are used to cold water.
Tu esi įpratęs prie šalto vandens.
We are used to cold water.
Mes esame įpratę prie šalto vandens.
He is used to cold water
. Jis yra įpratęs prie šalto vandens.

Kaip supratote, panaudojome šią frazę esamuoju Present Simple laiku. Tą patį galime padaryti būtuoju Past Simple laiku:

I was used to cold water. Aš buvau įpratęs prie šalto vandens.
You were used to cold water. Tu buvai įpratęs prie šalto vandens.
We were used to cold water. Mes buvome įpratę prie šalto vandens.
He was used to cold water.
Jis buvo įpratęs prie šalto vandens.

Kalbėdami apie ateitį sakykime:
I will be used to cold water. Aš būsiu įpratęs prie šalto vandens.
You will be used to cold water. Tu būsi įpratęs prie šalto vandens.
We will be used to cold water. Mes būsime įpratę prie šalto vandens.
He will be used to cold water.
Jis bus įpratęs prie šalto vandens.
Šiuose sakiniuose naudojame būsimąjį Future Simple laiką.
Atkreipkite dėmesį – žodis used nesikeičia. Jis visada išlieka toks pats. Keičiasi tik veiksmažodis to be.

Naudodami neiginį, pridedame dalelytę not.
I am not used to cold water.
Aš nesu įpratęs prie šalto vandens.
Klausdami veiksmažodį to be iškeliame į sakinio pradžią:
Are you used to cold water? Ar esate įpratusi prie šalto vandens?

Daugiau sakinių su šia fraze:
My director is used to coffee. He drinks five cups a day.

We are from Iceland, so we are not used to hot weather.
He is used to the customs of Arabia, although it was quite hard at first.
My relatives are not used to healthy food.
She is used to the fragrance of French perfume.
We live in Finland, so I am used to cold weather.
He is a lonely person. He is not used to many people around.
They were used to that old software.

Vertimo praktikos pratimas.
_________________________________________

Jūs matote tik dalį pamokos. Visą pamoką matysite ją nusipirkę.

PIRKTI PAMOKAS – KAINA

Išbandykite B1 , B2 ir B15 pamokas nemokamai.

Jei pirkote pamoką: PRISIJUNGTI

Papildoma informacija el. paštu: pagalba@angluabc.lt arba telefonu: +370 622 99111

This entry was posted in Be kategorijos. Bookmark the permalink.

Comments are closed.