ELEMENTARY – TURINTIEMS PAGRINDUS – PAMOKA E8

● Gerundijus. Esamasis Tęstinis laikas, daryba. Teigiami, neigiami sakiniai. Gerund. The Present Continuous, formation. Affirmatives and negatives.
● Gyvenimo kaime privalumai ir trūkumai. Advantages and disadvantages of living in the country.
● Fraziniai junginiai. Kiti prielinksnio on vartojimo atvejai. Other usage of the preposition on.
● Idioma. Idiom.

Prieš pradėdami naują temą, prisiminkime tai, ką išmokome praeitoje pamokoje – pirmąjį sąlygos sakinį – The 1st Conditional. Pasipraktikavote ir šiuose sudėtiniuose sakinuose atskirsite kuomet reikia vartoti paprastąjį esamąjį laiką, kuomet būsimąjį paprastąjį laiką. Dar kartą primenu, kad sakinys, prasidedantis žodeliais if arba when reikalauja The Present Simple laiko. Jais prasidedantis sakinys gali būti ne tik sudėtinio sakinio pradžioje, bet ir viduryje.

If there are too many participants, we will have to find the solution. Jei bus per daug dalyvių, turėsime surasti sprendimą.
We will have to find the solution if there are too many participants.
When participants enter the conference hall, the assistant will conduct them to their seats. Kai dalyviai įžengs į konferencijų salę, padėjėjas palydės juos į jiems skirtas vietas.
The assistant will conduct the participants to their seats when they enter the conference hall.

Nenustebkite susidūrę su kitais žodeliais šios konstrukcijos sakiniuose. Kaip žinome, šalia vienos taisyklės galime rasti ir daugiau. Vietoje pagalbinio veiksmažodžio will galimas modalinio veiksmažodžio can vartojimas. Daugiau apie modalinius veiksmažodžius išgirsite artimiausiose pamokose, o dabar pavyzdžiai su can:

If you want to take pictures, you can use your smart phone. Jei nori fotografuoti, gali pasinaudoti išmaniuoju telefonu.
If they save enough money, they can open their own bakery. Jei jie susitaupys pakankamai pinigų, jie galės atidaryti nuosavą duonos kepyklėlę.
When you do your homework, you can go out. Kai atliksi namų darbus, galėsi išeiti į kiemą.
When I speak fluent English, I can travel to the UK. Kai laisvai kalbėsiu angliškai, galėsiu keliauti į Jungtinę Karalystę.

Kartais naudojama liepiamoji nuosaka.
If you get the loan, rent a nice house. Jei gausi paskolą, išsinuomok gerą namą.
If you aren‘t afraid of cold water, jump into the river. Jei nebijai šalto vandens, šok į upę.
When you go for a walk, don‘t forget to take an umbrella. Kai eisi pasivaikščioti, nepamiršk pasiimti skėčio.
When you lock the door, put the key into a safe place. Kai užrakinsi duris, padėk raktą saugioje vietoje.

Klausimuose pirmasis sąlygos sakinys taip pat naudojamas.
Will you help me, if I need? Ar padėsi, jei man reikės?
Will she call her parents, if she is late? Ar ji paskambins tėvams, jei vėluos?
Will they meet her at the airport, when she arrives? Ar jie pasitiks ją oro uoste, kai ji atvyks?
Where will they celebrate, if it rains? Kur jie švęs, jei lis?

_________________________________________

Jūs matote tik dalį pamokos. Visą pamoką matysite ją nusipirkę.

PIRKTI PAMOKAS – KAINA

Išbandykite B1 , B2 ir B15 pamokas nemokamai.

Jei pirkote pamoką: PRISIJUNGTI

Papildoma informacija el. paštu: pagalba@angluabc.lt arba telefonu: +370 622 99111

This entry was posted in Be kategorijos. Bookmark the permalink.

Comments are closed.