LET’S JOKE

PASIJUOKIME – LET’S JOKE

One day a dog took a piece of meat from the butcher‘s and ran away. It was the lawyer‘s dog. The butcher came to the lawyer and asked him: „Do I have a right to demand payment for the meat from the dog’s owner if the dog steals it?“ The lawyer said „Yes.“ „Your dog took a piece of meat from my shop and you owe me 10 pounds.“ The lawyer signed a check for 10 pounds at once. After several days the butcher got a bill from the lawyer: 100 pounds for the consultation…

Vieną dieną mėsinėje šuo pagriebė gabalą mėsos ir pabėgo. Tai buvo teisininko šuo. Mėsininkas atėjo pas teisininką ir paklausė: „Ar turiu teisę reikalauti užmokesčio už mėsą iš šuns šeimininko, jei palaidas šuo ją nugvelbė?“ Teisininkas atsakė teigiamai. „Tuomet jūs man skolingas 10 svarų, mat jūsų šuo nugvelbė gabalą mėsos iš mano parduotuvės“. Teisininkas tučtuojau išrašė 10 svarų čekį už mėsą. Po kelių dienų mėsininkas gavo sąskaitą iš teisininko, kuriame buvo reikalaujama 100 svarų už konsultaciją…

Jums anglų kalbos konsultacijos kainuos žymiai mažiau, nei vargšui mėsininkui kainavo teisininko paslaugos!

Pagarbiai,

angluABC.lt

KITOS ANGLŲ KALBOS PAMOKOS

Comments are closed.