VELYKINĖ PAMOKĖLĖ

 

Easter – Velykos

Easter – Velykos

Sveiki, Mielieji,

Kai saulė kyla vis aukščiau ir vis daugiau šilumos įneša į mūsų širdis, bei priverčia plačiau šypsotis, Velykų zuikutis pas Jus skuba ne tuščiomis. Jo pintinėlėje margaspalviai kiaušiniai bei dovanos Jums:

VELYKINĖ PAMOKĖLĖ

Easter – Velykos

Easter Bunny hops in sun
With the basket full of fun.
You can find the eggs inside
They are colourful, not white.
Yellow, green, red and brown.
Joy of Easter comes to town!

Šiuo savo eilėraštuku sveikindama su Velykomis tiek vaikus, tiek suaugusius, pradedu velykinę anglų kalbos pamokėlę. Eilėraštuką galėsite išsiversti patys. Tam pateikiu žodynėlį. Primenu – fonetinius ženklus (jais žymimas žodžių tarimas) mokykitės B2 ir B3 pamokų papildomoje video medžiagoje.

Štai keli žodžiai:

Easter – Velykos
Rabbit – triušis
Bunny – triušiukas (vaik.)
Hare – kiškis

Nesupainiokite žodžio kiškis su anglišku žodžiu plaukai: hair – plaukai.
Tarimas vienodas, tačiau rašyba skiriasi. Tenka išmokti rašyti, nes turėdami omenyje kiškį, galite parašyti apie plaukus… 🙂 Kadangi kiškutis su kailiuku, jį galime pavadinti hairy hare (pūkuotas kiškutis)

Kiti žodžiai:

To hop – straksėti
A basket – pintinė
Fun – smagumas
To find – rasti
An egg – kiaušinis
Inside – viduje
Colourful – spalvoti
White – baltas
Yellow – geltonas
Red – raudonas
Brown – rudas
Joy – džiaugsmas
To come – atvykti, atkeliauti
Town – miestas

Keletas linksmų posakių susijusių su Velykomis:

How do you know carrots are good for your eyes? (Iš kur žinai, kad morkos naudingos tavo akims?)
Have you ever seen a rabbit with glasses? (Ar kada nors matei triušį su akiniais?)

Why shouldn’t you tell an Easter egg a good joke? (Kodėl nepapasakojus Velykų kiaušiniui smagaus pokšto?)
It might crack up! (Jis gali įtrūkti.)

What kind of jewelry do rabbits wear? (Kokios rūšies papuošalus dėvi triušiai?)
14 carrot gold. (14-os morkų (sąsaja su karatais) aukso.)

Apie lietuviškas tradicijas švęsti Velykas žinome. Tačiau iš kur atsirado velykinis triušis?
Pavasarį atbunda gamta. Pražįsta medžiai ir gėlės. Triušiai simbolizuoja gimstamumą ir derlingumą. Vienas mitas byloja apie tai, kad lygiadienio deivė Ostara savo mylimą augintinį paukštelį pavertė triušiu, mat šis gyvūnas pasižymi vaisingumu.

Dar keletas angliškų žodžių ir posakių:

To decorate – marginti
To colour/ to dye [dai] – dažyti

Vėl įdomūs dalykai Jūsų laukia su anglų kalbos žodžiais. Žodis dye [dai] – dažyti, skamba visai taip pat kaip žodis die [dai] – mirti. Tik rašyba skiriasi. Kirpykloje naudojamas posakis – to dye hair (dažyti plaukus). Nepagalvokite, kad kalbėdami apie plaukų dažymą, anglai jums pasakoja apie pasimirusį kiškutį… Visada klausykite atidžiai. Nes, nematydami rašybos, galite tikrai susipainioti apie ką yra kalbama – apie dažytus plaukus ar pasimirusį kiškį. Viskas priklauso nuo konteksto. Savo pamokose visada akcentuoju – turite gerai įsiklausyti į prieš tai ir po to pasakytą sakinį. Ir tik tada daryti išvadas. Tokia jau ta anglų kalba. 🙂

Easter basket – velykinė pintinė
Sacred celebration – šventos iškilmės
A custom – paprotys
The Resurrection – prisikėlimas
Symbol of birth – gimimo simbolis
On Easter Day – Velykų dieną

Pabrėžiu, jei norite sakyti per Velykas, naudokite prielinksnį at at Easter, jei kalbate apie Velykų dieną, reikalingas prielinksnis onon Easter Day.

Pleasure – malonumas
The exchange of eggs – apsikeitimas kiaušiniais
Imaginative – turintys lakią vaizduotę
To be embarrassed – būti sutrikusiam
Church – bažnyčia

Easter Festival

   Easter is a special festival. It is the celebration of Jesus resurrection. People decorate eggs – the symbol of birth. It‘s a great pleasure and joy. Children love decorating eggs in different colours. They are so imaginative. Their eggs are very attractive and funny. On Easter day people go to church. Later they exchange eggs. Cracking eggs is one of the most popular Easter games.

Sayings about eggs (posakiai apie kiaušinius):

To have egg on the face – to be embarrassed (būti sutrikusiu).
A bad egg – a bad person (blogas žmogus).
Nest egg – a special sum of money saved for future purpose (nest – lizdas, sutaupyti pinigų vienam tikslui).

   Gražių Velykų ir tvirtų kiaušinių Jums linki mokytoja Jolanta ir angluABC.lt kolektyvas

   May your Easter be blessed with health, love and a lot of happiness!

KITOS ANGLŲ KALBOS PAMOKOS

Comments are closed.