SUMMER AT LAST!

Vasara Zarasuose

Summer – Vasara

Mielieji,

Nors už lango vasara ir mokslai užima ne pačią didžiausią jūsų laisvalaikio dalį, tačiau kelias frazes ir taisykles, kurias galėsite panaudoti atostogaudami, jums pristatysiu.

SUMMER AT LAST!

Dear students,

We have summer – one of the most beautiful seasons of the year, which is enjoyable for everyone. Summer is the best time for leisure activities and it is also time to relax.

If you like doing nothing, just lying on a beach, you can go to the seaside resort and enjoy your holiday. Sunbathing and swimming in the sea will make you look and feel good.

If you are an active person and enjoy active holidays, you will probably choose to spend your time cycling, walking or mountain climbing.

If you are a traveller, you can choose from a wide variety of different trips, journeys, tours and cruises. You can travel by any means of transport – by plane, by train, by car, by ship, by boat.

Žodynėlis:

At last – pagaliau/ galiausiai
Enjoyable – malonus
Leisure activities – laisvalaikio užsiėmimai
The seaside resort – pajūrio kurortas
Sunbathing – deginimasis
Swimming – plaukiojimas
Probably – tikriausiai, galbūt
Cycling – važinėjimas dviračiu
Walking – vaikščiojimas
Mountain climbing – kopimas į kalnus
Wide variety – platus pasirinkimas/ įvairovė
Means of transport – transporto priemonės/ transporto rūšys
Sightseeing – įžymybių apžiūra/ įžymių vietų apžiūrinėjimas
By plane – lėktuvu
By train – traukiniu
By car – automobiliu
By ship – laivu
By boat – valtimi
Kada norime nurodyti keliavimo būdą, naudojame žodelį by by plane, by train, by car.

Keletas posakių su žodžiu GO.

Žodis GO (vykti, važiuoti) mums visiems įprastas. Šalia jo dažniausiai vartojamas prielinksnis to, nurodantis kryptį: go to the seaside, go to Italy, go to the countryside. Tačiau yra frazių, kurias reikia įsidėmėti ir vartoti kalboje su žodžiu GO kiek kitaip. Sportiniai užsiėmimai ir kai kurie laisvalaikio užsiėmimai su šiuo žodžiu vartojami be jokio prielinksnio, tačiau su galūne ing:

Go fishing
Go swimming
Go water skiing
Go mountain climbing
Go cycling
Go sightseeing

Taip pat įsidėmėkite šiuos posakius, kurie vartojami su prielinksniu ON:

Go on holiday
Go on business
Go on a trip/ a business trip
Go on a cruise

My grandparents usually go on holiday to Florida. Mano seneliai įprastai vyksta atostogauti į Floridą.

Holiday makers love going on cruises. Atostogaujantieji labai mėgsta vykti į kruizus.

Viena daugiausiai paplitusių sakinių konstrukcijų – pirmasis sąlygos sakinys.

   Trumpai supažindinu jus su pirmuoju sąlygos sakiniu (First Conditional), kuris bus pristatomas Elementary pamokose. Kaip jau žinote, anglų kalbos sakinio struktūra labai griežta, tad norint taisyklingai kalbėti angliškai, tenka pasimokyti taisyklių, kurias aš vadinu formulėmis. Mat mums, lietuviams, sunkiai suprantama kaip galima kalbėti štai taip:
Jei oras yra geras, vyksime į paplūdimį. Mums įprasta abiejose šio sudėtinio sakinio dalyse vartoti būsimąjį laiką: Jei oras bus geras, vyksime į paplūdimį. Tačiau norėdami kalbėti taisyklinga anglų kalba, jau mintyse sakinį formuluodami lietuviškai, prisiminkite, kad toje dalyje, kur yra žodelis JEI (jeigu) turime vartoti esamąjį laiką. Štai tokia formulė ir yra anglų kalboje:

If + Present Simple – Future Simple

Pavyzdžiai (atkreipkite dėmesį kaip vartojami žodžių junginiai lietuvių kalboje ir kaip jie skiriasi nuo anglų kalbos posakių bei sakinio struktūros):

If the weather is nice, we will go to the beach. Jei oras bus geras, vyksime į paplūdimį.
If you are careful you will not get sunburn. Jei pasisaugosi, per daug nenudegsi saulėje.
If we decide to go on a cruise, we will take our children with us. Jei nuspręsime vykti į kruizą, pasiimsime vaikus su savimi.
If they book a holiday in advance, they will not need to care about anything. Jei atostogas jie užsisakys iš anksto, jiems nereikės niekuo rūpintis.
If we get to the airport on time, we will catch the plane. Jei laiku nuvyksime į oro uostą, spėsime į lėktuvą.
If we miss the plane, we will not get to the seaside resort. Jei pavėluosime į lėktuvą, nenuvyksime į pajūrio kurortą.

Puikios Jums vasaros! Plačios šypsenos ir gražių minčių!
Have a wonderful summer with bright smiles and happy thoughts!

Your teacher Jolanta and angluABC.lt team

KITOS ANGLŲ KALBOS PAMOKOS

Comments are closed.